Konferencja SUPFIRE19 „Instalacje Gaśnicze Wodne – Nauka, Inżynieria, Stosowanie”

Konferencja SUPFIRE19 „Instalacje Gaśnicze Wodne – Nauka, Inżynieria, Stosowanie”

 

31 stycznia 2019 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyła się Międzynarodowa Konferencja SUPFIRE19 „Instalacje Gaśnicze Wodne – Nauka, Inżynieria, Stosowanie”, która była zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego oraz przy wsparciu merytorycznym organizacji: European Fire Sprinkler Network (EFSN) i International Water Mist Association.

Konferencja rozpoczęła się od uroczystego otwarcia w SGSP oddziału studenckiego międzynarodowej organizacji Society of Fire Protection Engineers (SFPE). Dyrektor wykonawczy SFPE Pani Nicole Testa Boston przekazała certyfikat na ręce przewodniczącego oddziału, którym został student Mateusz Zimny. Opiekę merytoryczną nad oddziałem będą sprawować st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło i mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski. Jest to już 99 oddział SFPE na świecie i jeden z kilkunastu studenckich. Studenci SGSP mogą uczestniczyć w programie stypendialnym SFPE poprzez realizację istotnych prac badawczych oraz współpracować z innymi oddziałami studenckimi na świecie.

Następnie Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich Pan dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP oraz Prezes EFSN Pan Alan Brinson wręczyli stypendia naukowe dwóm strażakom w służbie kandydackiej: ogn. pchor. Tomaszowi Domańskiemu i st. ogn.  pchor. Bartłomiejowi Kidybińskiemu. Stypendium przyznawane jest na mocy porozumienia SGSP z EFSN za pracę naukową w ramach prac dyplomowych na rzecz rozwoju instalacji gaśniczych wodnych w Polsce.

Prelekcje wygłosili zagraniczni i krajowi specjaliści o uznanej renomie reprezentujący jednostki naukowo-badawcze, organizacje branżowe oraz firmy inżynierskie i ubezpieczeniowe. W pierwszej części wystąpili: Alan Brinson (EFSN), Chris Wieczorek (FM Global), Are Brandt (Rise Norway), Jukka Vaari (VTT Finland), Thom Roche (FM Global), Haukur Ingason (RISE Sweden). Referaty dotyczyły m.in. sytuacji instalacji tryskaczowych i mgłowych w Europie, nowoczesnych technologii ochrony magazynów, współpracy instalacji tryskaczowych i wentylacji pożarowej, modelowania komputerowego instalacji gaśniczych oraz ochrony tuneli drogowych z użyciem takich instalacji.

W drugiej części prelegenci:  Ruud van Herpen z Holandii (University of Eindhoven), Tomasz Afeltowicz-Schultz (VdS) oraz Leszek Golachowski i Daniel Kucharski (Fundacja Polskie Instalacje Gaśnicze) omawiali rolę instalacji tryskaczowych w zapewnianiu bezpiecznych warunków ewakuacji, nowe wersje normy tryskaczowej VdS, certyfikację w branży instalacji gaśniczych w Europie oraz korzyści projektowe wynikające ze stosowania instalacji tryskaczowych. Referaty z afiliacją SGSP wygłosili st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło i mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski. Tematyka tych wystąpień obejmowała niezawodność tryskaczy, związek ochrony tryskaczowej z wielkością stref pożarowych w Polsce i Europie oraz ekonomiczne aspekty stosowania instalacji tryskaczowych na podstawie analizy probabilistycznej.

Wszystkie wspomniane prezentacje z konferencji dostępne są pod linkiem: http://sibp.pl/materialy

Konferencja była skierowana do specjalistów stykających się w swojej pracy z instalacjami gaśniczymi wodnymi, czyli projektantów, architektów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inwestorów, ubezpieczycieli, wykonawców, zarządców obiektów, najemców, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także wszystkich innych osób pragnących podnieść poziom swojej wiedzy specjalistycznej z zakresu instalacji gaśniczych wodnych. Patronat honorowy nad konferencją objął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

 

Zdjęcia: pchor. Marcin Muskała