Konferencja SUPFIRE19 „Instalacje Gaśnicze Wodne – Nauka, Inżynieria, Stosowanie”

Konferencja SUPFIRE19 „Instalacje Gaśnicze Wodne – Nauka, Inżynieria, Stosowanie”

 

31 stycznia 2019 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyła się Międzynarodowa Konferencja SUPFIRE19 „Instalacje Gaśnicze Wodne – Nauka, Inżynieria, Stosowanie”, która była zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego oraz przy wsparciu merytorycznym organizacji: European Fire Sprinkler Network (EFSN) i International Water Mist Association.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia pani dyrektor wykonawczej Society of Fire Protection Engineers – Nicole Testa Boston, która wsparła inicjatywę utworzenia w SGSP oddziału studenckiego SFPE. W przypadku akceptacji inicjatywy przez Komendanta Głównego PSP opiekę merytoryczną nad oddziałem będą sprawować st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło i mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski. Będzie to wtedy 99 oddział SFPE na świecie i jeden z kilkunastu studenckich. Studenci SGSP będą mogli uczestniczyć w programie stypendialnym SFPE poprzez realizację istotnych prac badawczych oraz współpracować z innymi oddziałami studenckimi na świecie.

Następnie Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich Pan dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP oraz Prezes EFSN Pan Alan Brinson wręczyli stypendia naukowe dwóm strażakom w służbie kandydackiej: ogn. pchor. Tomaszowi Domańskiemu i st. ogn.  pchor. Bartłomiejowi Kidybińskiemu. Stypendium przyznawane jest na mocy porozumienia SGSP z EFSN za pracę naukową w ramach prac dyplomowych na rzecz rozwoju instalacji gaśniczych wodnych w Polsce.

Prelekcje wygłosili zagraniczni i krajowi specjaliści o uznanej renomie reprezentujący jednostki naukowo-badawcze, organizacje branżowe oraz firmy inżynierskie i ubezpieczeniowe. W pierwszej części wystąpili: Alan Brinson (EFSN), Chris Wieczorek (FM Global), Are Brandt (Rise Norway), Jukka Vaari (VTT Finland), Thom Roche (FM Global), Haukur Ingason (RISE Sweden). Referaty dotyczyły m.in. sytuacji instalacji tryskaczowych i mgłowych w Europie, nowoczesnych technologii ochrony magazynów, współpracy instalacji tryskaczowych i wentylacji pożarowej, modelowania komputerowego instalacji gaśniczych oraz ochrony tuneli drogowych z użyciem takich instalacji.

W drugiej części prelegenci:  Ruud van Herpen z Holandii (University of Eindhoven), Tomasz Afeltowicz-Schultz (VdS) oraz Leszek Golachowski i Daniel Kucharski (Fundacja Polskie Instalacje Gaśnicze) omawiali rolę instalacji tryskaczowych w zapewnianiu bezpiecznych warunków ewakuacji, nowe wersje normy tryskaczowej VdS, certyfikację w branży instalacji gaśniczych w Europie oraz korzyści projektowe wynikające ze stosowania instalacji tryskaczowych. Referaty z afiliacją SGSP wygłosili st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło i mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski. Tematyka tych wystąpień obejmowała niezawodność tryskaczy, związek ochrony tryskaczowej z wielkością stref pożarowych w Polsce i Europie oraz ekonomiczne aspekty stosowania instalacji tryskaczowych na podstawie analizy probabilistycznej.

Wszystkie wspomniane prezentacje z konferencji dostępne są pod linkiem: http://sibp.pl/materialy

Konferencja była skierowana do specjalistów stykających się w swojej pracy z instalacjami gaśniczymi wodnymi, czyli projektantów, architektów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inwestorów, ubezpieczycieli, wykonawców, zarządców obiektów, najemców, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a także wszystkich innych osób pragnących podnieść poziom swojej wiedzy specjalistycznej z zakresu instalacji gaśniczych wodnych. Patronat honorowy nad konferencją objął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

 

Zdjęcia: pchor. Marcin Muskała