REKRUTACJA 2023/2024

 

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim SGSP, należy wypełnić i zarejestrować w systemie USOSweb z wykorzystaniem indywidualnego konta studenckiego w terminie od 26 czerwca do dnia 31 sierpnia każdego roku akademickiego. Studenci, którzy zarejestrują wnioski po tym terminie będą umieszczani na liście rezerwowej. Studenci I roku rozpoczynający naukę w SGSP od 1 października  po przyjęciu na studia  w SGSP, nie później niż 15 sierpnia 2023 r. otrzymają na swoje adresy e-mail podane w czasie rekrutacji, dane potrzebne do logowania w systemie USOSweb . Po wypełnieniu wniosku należy go zarejestrować. Skan Karty Dużej Rodziny (jeśli jest wydana) należy dołączyć podczas składania wniosku. Kolejność przyznawania miejsc w Domu Studenckim SGSP określają  Zasady Rekrutacji do Domu Studenckiego SGSP  – Regulamin świadczeń dla studentów SGSP.

 

Wyniki rekrutacji do Domu Studenckiego SGSP będą dostępne w systemie USOSweb, na indywidualnym koncie studenta w terminie 14 – 15 września.

 

Studenci, którym przyznano miejsce w Domu Studenckim, powinni potwierdzić wolę otrzymania zakwaterowania w systemie USOSweb w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia przyznania miejsca w Domu Studenckim oraz skontaktować się z Kierownikiem Domu Studenckiego w celu ustalenia terminu podpisania umowy najmu.

Brak potwierdzenia przez studenta zainteresowania zakwaterowaniem w Domu Studenckim w systemie USOSweb skutkuje utratą przyznanego miejsca w Domu Studenckim.

Przekierowanie do strony: USOSweb

 

ZASADY REKRUTACJI DO DOMU STUDENCKIEGO SGSP

 

Obsługa administracyjna Domu Studenckiego:
(22) 849 00 30 recepcja DS
Tel. kom. 693 001 194 (w godzinach 8:00 – 15:00)

e-mail: akademik@sgsp.edu.pl