Konferencja na temat bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych

Konferencja na temat bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych

 

Jak obowiązujące rozwiązania prawne i organizacyjne wpływają na bezpieczeństwo uczestników religijnych? Jak organizuje się współdziałanie w procesie zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń religijnych? W jaki sposób wykorzystać doświadczenia zagraniczne w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego uroczystości religijnych?

– To tematy, które omawiano podczas IV konferencji naukowej pt. „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”. Konferencja, współorganizowana przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej, odbyła się 25 lutego 2019 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Członkiem Komitetu Naukowo-Programowego był Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP.

Przy organizacji uroczystości obchodzonych poza świątyniami, instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny podczas zgromadzeń religijnych ukierunkowane są na zachowanie szczególnych środków ostrożności. Realizując powierzone zadania, służby porządkowe oraz państwowe organy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego (straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe) wzajemnie czerpią ze swych doświadczeń, udoskonalając funkcjonowanie istniejącego od lat systemu bezpieczeństwa zgromadzeń religijnych. W trakcie spotkania swoimi spostrzeżeniami podzielił się również przedstawiciel Żandarmerii Watykańskiej.

Podczas konferencji abp dr Józef Kupny – Metropolita Wrocławski ­­– został uhonorowany Medalem Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Kl. I. Odznaczenia dokonał członek Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów mł. insp. dr Aleksander Babiński. Medal przyznawany jest za zasługi patriotyczne i działalność na rzecz środowiska policyjnego.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Metropolita Wrocławski abp dr Józef Kupny oraz Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Spotkanie zorganizowała Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu we współpracy z naszą Uczelnią, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Pontificia Università Antonianum w Rzymie (Wydział Prawa Kanonicznego), Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino w Rzymie (Wydział Nauk Społecznych).

 

Zdjęcia: www.wspol.edu.pl