W celu zdobycia doświadczenia i zapoznania się z instytucjami oraz organami podległymi i nadzorowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, MSWiA zorganizowało praktyki zawodowe dla studentów polskich uczelni w ramach programu „Letnia Akademia MSWiA”. W dniu 25 lipca 2018 r. dla grupy 19 praktykantów przygotowano spotkanie o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

W ramach wizyty Uczestnicy zaznajomili się z:

  • historią oraz wydziałami SGSP, kierunkami i specjalnościami kształcenia na wszystkich rodzajach studiów i kursów, a także uprawnieniami Uczelni, osiągnięciami naukowymi, kierunkami prowadzonych badań;
  • funkcjonującymi studenckimi kołami naukowymi i działalnością publicystyczną.

Ponadto studenci gościli w wybranych obiektach Uczelni:

  • na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w Zakładzie CBRN i Pracowni Edukacyjnej „Bezpieczny Dom”;
  • na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Zakładzie Sprzętu Ratowniczo-Gaśniczego. 

W czasie wizyty praktykanci zostali zapoznani nie tylko z możliwościami techniczno-taktycznymi sprzętu gaśniczym oraz instrumentami i urządzeniami pomiarowymi, lecz także mieli możliwość praktycznego dokonania pomiarów oraz użycia podstawowego sprzętu pożarniczego.