9 sierpnia 2018 r. o godz. 19:15 odbyło się spotkanie Rektora-Komendanta SGSP Pana nadbryg. dr hab. inż. Pawła Kępki, prof. SGSP ze strażakami kompanii kandydackiej K-2018 w PBL SGSP w Zamczysku Nowym.

Rektor-Komendant SGSP pogratulował wszystkim wyboru Uczelni, a także przedstawił zasady funkcjonowania Uczelni w strukturach Państwowej Straży Pożarnej oraz wyzwania jakie czekają całą społeczność akademicką w najbliższej przyszłości.

W czasie spotkania strażacy w służbie kandydackiej mieli także możliwość zadawania pytań.