Właściwe funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzonych działań to jedne z istotnych kwestii dotyczących ochrony przeciwpożarowej, omówionych podczas tegorocznego 15-lecia Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2018, który odbył się 26 lipca 2018 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

W programie uwzględniono m.in.:

1)       specjalistyczne wykłady dla projektantów, firm wykonawczych i instalatorów;

2)       warsztaty techniczne, konsultacje z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz doradcami technicznymi;

3)       przedstawienie biernych i czynnych systemów ochrony przeciwpożarowej;

4)       pokazy technik gaśniczych, sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych;

5)       symulacje zdarzeń i działania systemów przeciwpożarowych;

6)       wykłady eksperckie i techniczne, panele dyskusyjne;

7)       wystawę producentów i dostawców rozwiązań i systemów bezpieczeństwa.

Tegorocznemu Kongresowi towarzyszyły merytoryczne wystąpienia przedstawicieli Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP). Do Rady Programowej należeli: mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski, mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica i mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Ogrodnik. Odwiedzając stoisko promocyjne SGSP, można było zaznajomić się z bogatą ofertą naukowo-badawczą, rodzajami kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. Ponadto zaprezentowano sprzęt wykorzystywany przez Zakład Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego SGSP – manipulator pirotechniczny i kamerę termowizyjną oraz dron, pojazdy pożarnicze i zabytkowe urządzenia dawniej używane przez strażaków. Na stanowisku istniała możliwość zapoznania się z publikacjami Wydawnictwa SGSP.

Z radością informujemy, że SGSP otrzymała Nagrodę Specjalną „FIRE SAFETY EDUCATION LEADER 2018” – „LIDER EDUKACJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO” za działalność w zakresie kształcenia kadry oficerskiej dla potrzeb dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa cywilnego.