W dniu 31 lipca 2018 r. apelem inauguracyjnym rozpoczęto Zgrupowanie Kandydackie K-2018 w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (PBL SGSP) w Zamczysku Nowym. Podczas apelu została podniesiona na maszt flaga państwowa oraz został odegrany hymn państwowy. Następnie zostały odczytane rozkazy Rektora-Komendanta SGSP dotyczące organizacji Zgrupowania Kandydackiego oraz przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiono główne założenia rozpoczynającego się Zgrupowania, które na terenie PBL SGSP w Zamczysku Nowym będzie trwało do 23 września 2018 r., po czym nastąpi przeniesienie na teren SGSP w Warszawie. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w służbie kandydackiej, którzy pozytywnie ukończą przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej złożą 29 września 2018 r. uroczyste ślubowanie strażaka PSP, a od nowego roku akademickiego 2018/2019 zostaną studentami studiów stacjonarnych I stopnia dla strażaków PSP w służbie kandydackiej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP oraz otrzymają tytuł podchorążego SGSP.