Międzynarodowe Targi Wynalazków I Innowacji INTARG są narzędziem prorynkowej promocji innowacyjnych produktów, platformą bezpośredniego kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu i otoczenia biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój. Tegoroczna edycja odbyła się 20-21 czerwca 2018 r. w Katowicach.

Z dumą informujemy, że Szkole Głównej Służby Pożarniczej przyznano brązowy medal w konkursie INTARG. SGSP to instytucja o ogromnym potencjale badawczym, z nowocześnie wyposażonymi laboratoriami i wysoko wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną. Nasza Uczelnia została uhonorowana za zaangażowanie w działalność naukową służącą podnoszeniu bezpieczeństwa obiektów zabytkowych oraz eksponatów o szczególnej wartości, wpisującej się w projekt prac nad zintegrowanym systemem bezpieczeństwa państwa poprzez realizację projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jednocześnie Kierownik ww. projektu – mł. bryg. dr inż. Paweł Ogrodnik – otrzymał nagrodę „Lider Innowacji 2018” w kategorii Pro Publico Bono.

Kapituła Godła Promocyjnego „Lider Innowacji” nagradza instytucje i ludzi, którzy poświęcają swój czas, pracę i umiejętności dla rozwoju i dobra publicznego.

Wydarzenie zorganizowano pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.