Zaproszenie – publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Kuskowskiej