Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Wolnego