UCZELNIANA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU

Uczelniana Wypożyczalnia Sprzętu

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej funkcjonuje Uczelniana Wypożyczalnia Sprzętu, wyposażona w urządzenia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

Studenci zainteresowani wypożyczeniem sprzętu powinni złożyć do Kancelarii Ogólnej wypełniony wniosek o przyznanie wsparcia wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności.

W ofercie obecnie znajdują się następujące urządzenia:

  1. Laptop;
  2. Dyktafon;
  3. Lupy przenośne (lupa optyczna oraz lupa elektryczna),
  4. Klawiatura specjalistyczna,
  5. Mysz specjalistyczna,
  6. Słuchawki bezprzewodowe,
  7. Liniały optyczne,
  8. Kalkulatory.

Szczegółowych informacji dotyczących procesu wypożyczania urządzeń udziela Koordynator ds. osób niepełnosprawnych oraz pracownicy Referatu Obsługi Studentów.

  KONTAKT:

Koordynator ds. osób niepełnosprawnych mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
tel. 22 56 17 742 lub e-mail: bpiec@sgsp.edu.pl, niepelnosprawni@sgsp.edu.pl

Uczelniana Wypożyczalnia Sprzętu

Referat Obsługi Studentów (pok. 219, obiekt 01, I p. – wejście od ul. Słowackiego, od strony Metra Marymont)

tel. 22 56 17 724, 22 56 17 729