4 maja 2019 r. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka i wspomnienie Świętego Floriana, patrona strażaków. Tego dnia odbyły się uroczystości związane z Centralnymi Obchodami Dnia Strażaka 2019 połączone z Promocją Oficerów Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

Obchody rozpoczęły się pielgrzymką strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy do Bazyliki Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie, gdzie odprawiono Mszę Świętą w intencji strażaków PSP, członków Ochotniczych Straży Pożarnych, nowo promowanych oficerów PSP oraz ich rodzin.

Następnie, o godzinie 11:00, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Dowódca Uroczystości Pan mł. bryg. Tomasz Klimczak złożył meldunek Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Andrzejowi Dudzie o rozpoczęciu uroczystego apelu.

Podczas uroczystości Prezydent RP wręczył nominacje generalskie oraz odznaczenia państwowe zasłużonym funkcjonariuszom PSP i medale „Młody Bohater”. Dalszym punktem było otrzymanie przez ponad 400 funkcjonariuszy promocji na pierwszy stopień oficerski tj. młodszego kapitana. Mianowania dokonali Komendant Główny PSP Pan gen. brygadier Leszek Suski wraz ze swoim zastępcą Panem nadbryg. Markiem Jasińskim. W pierwszej kolejności promowany został tegoroczny prymus SGSP st. ogn. pchor. mgr inż. Michał Zugaj. Dowódcą batalionu promowanych była st. kpt. Agnieszka Laszczyńska-Giza.

Strażacy w służbie kandydackiej rozpoczynają kształcenie w SGSP od przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia podstawowego w zawodzie strażak w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym na terenie Puszczy Kampinoskiej. Studenci-podchorążowie, oprócz uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, odbywają służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej SGSP oraz jednostkach ratowniczo-gaśniczych KM PSP m.st. Warszawy, a także biorą udział w licznych szkoleniach, praktykach zawodowych i stażach ratowniczych, dowódczych i instruktorskich.

Promocja oficerów PSP jest dla absolwentów naszej Uczelni – strażaków w służbie kandydackiej i w służbie stałej również zwieńczeniem trudu kilkuletniego kształcenia w SGSP. Szczegółowe informacje o uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP znajdują się na stronie: https://172.16.101.15/?page_id=9265.

Podczas uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Uroczystości zakończyły się defiladą pododdziałów marszowych i pojazdów pożarniczych. W defiladzie można było podziwiać zarówno nowoczesne, jak i zabytkowe pojazdy pożarnicze. Wydarzenie uświetniła oprawa muzyczna w wykonaniu Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna. Zwieńczeniem tego uroczystego dnia był strażacki piknik rodzinny w Ogrodzie Saskim.

W uroczystych obchodach uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, Premier Pan Mateusz Morawiecki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Pan Joachim Brudziński, Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wraz z zastępcami, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Pan Waldemar Pawlak, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP, kadra kierownicza Komendy Głównej PSP, komendanci wojewódzcy, kapelani, przedstawiciele szkół i pozostałych służb.

Szanowni Promowani, życzymy Wam, by nowy etap strażackiej posługi był dla Was źródłem osobistej satysfakcji i służbą na rzecz społeczeństwa. W podejmowanych decyzjach bądźcie odważni i rozważni oraz wykorzystujcie najcenniejsze doświadczenia zdobyte w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. „Ku chwale Ojczyzny”!

 

Zdjęcia MSWiA