OBCHODY DNIA STRAŻAKA W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

OBCHODY DNIA STRAŻAKA W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

W ramach obchodów Dnia Strażaka w całej Polsce organizowane są uroczystości, podczas których wyróżnieni zostają funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i pracownicy cywilni tej formacji. 17 maja 2019 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbył się uroczysty apel, który rozpoczęto złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Głównego PSP Panu nadbryg. Tadeuszowi Jopkowi przez dowódcę uroczystości Pana st. kpt. Tomasza Obuchowicza.  

Przybyłych gości przywitał Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP. Uroczystość jest okazją do podziękowania za pełną poświęcenia i profesjonalną służbę oraz pracę dla zapewnienia bezpieczeństwa Obywatelom, aktywizacji naukowej i rozwoju przedsięwzięć badawczo-rozwojowych naszej Alma Mater. Jednym z tegorocznych wydarzeń, szczególnie zapisujących się na kartach historii SGSP jest pierwsza publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Przypadająca w tym roku wyjątkowa 80. rocznica rozpoczęcia pierwszego kursu oficerskiego w Centralnym Ośrodku Wyszkolenia Pożarniczego (obecnie Szkoła Główna Służby Pożarniczej) stanowi bogatą tradycję szkolnictwa pożarniczego i nakreśla plany na dalszą dobrą, twórczą pracę dla dobra naszej Uczelni.

Po wprowadzeniu Sztandaru SGSP i odśpiewaniu hymnu państwowego odczytano postanowienia o nadaniu odznaczeń, decyzje, uchwały, rozkazy personalne, wyróżnienia, po czym nastąpił akt dekoracji. Dokonano wręczenia odznak ,,Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej’’, aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i wyróżniające się wyniki w nauce i w służbie lub w sporcie.

W uroczystości uczestniczyli również: Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Andrzej Świderek, Dyrektor Biura Szkolenia w Komendzie Głównej PSP Pan st. bryg. mgr inż. Tomasz Naczas, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan bryg. mgr inż. Artur Gonera, Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy Pan st. bryg. Leszek Smuniewski, Władze Uczelni, Senat SGSP oraz funkcjonariusze, pracownicy i studenci Uczelni.