100. rocznica urodzin byłego pracownika Uczelni

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) posiada bogatą tradycję szkolnictwa pożarniczego i jest godną kontynuatorką dorobku w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnej ochrony ludności przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi. Taka pozycja to nie tylko wynik wizji rodzącej się i ukształtowanej w umysłach kadry, studentów i absolwentów, lecz także codziennej pracy wszystkich pracowników, która na przestrzeni lat tworzy utożsamianie się strażackiego środowiska.

24 maja 2019 r. swoje setne urodziny świętowała Pani Stefania Olszewska, która przez wiele lat pracowała w naszej Uczelni. W tym wyjątkowym dniu z Jubilatką spotkał się Rektor-Komendant SGSP Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP, życząc samych pogodnych dni pełnych uśmiechu i radości, spędzonych w aurze rodzinnego ciepła i pomyślności w życiu osobistym. Przy okazji Pan Rektor-Komendant podziękował za pracę na rzecz Uczelni.

Pani Stefanii serdecznie gratulujemy tak szczególnego i dostojnego święta!