Opiekunowie studiów

Opiekunowie studiówWydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Opiekunowie studiów – kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa:

 • STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA dla osób cywilnych SP-PC: st. kpt. mgr inż. Rafał Matuszkiewicz (rmatuszkiewicz@sgsp.edu.pl / 22 561 79 90)
 • STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA dla strażaków w służbie kandydackiej SP-PK: st. kpt. mgr inż. Łukasz Kucmin (lkucmin@sgsp.edu.pl / 22 561 76 29)
 • NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA dla osób cywilnych NP-PC: kpt. mgr inż. Małgorzata Ciuka-Witrylak (mciuka@sgsp.edu.pl / 22 561 77 36)
 • NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA dla strażaków w służbie stałej NP-PS: st. kpt. mgr inż. Wiktor Wąsik (wwasik@sgsp.edu.pl / 22 561 76 45)
 • STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA SD-P: st. kpt. mgr inż. Rafał Matuszkiewicz (rmatuszkiewicz@sgsp.edu.pl / 22 561 79 90)
 • NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA ND-P: st. kpt. dr inż. Szymon Ptak (sptak@sgsp.edu.pl / 22 561 76 99)
 • STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA dla osób cywilnych SP-C: bryg. dr Aneta Kułakowska (akulakowska@sgsp.edu.pl / 22 561 76 25)
 • NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA dla osób cywilnych NP-C: bryg. dr inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni (jrakowska@sgsp.edu.pl / 22 561 76 41)

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opiekunowie studiów – kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

 • STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA SP-CBW: dr inż. Piotr Kolmann (pkolmann@sgsp.edu.pl / 22 561 77 39)
 • NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA NP-CBW: dr inż. Piotr Kolmann (pkolmann@sgsp.edu.pl / 22 561 77 39)
 • STAJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA SD-BW: dr inż. Jan Berny (jberny@sgsp.edu.pl / 22 561 77 33)
 • NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA ND-BW: dr inż. Jan Berny (jberny@sgsp.edu.pl / 22 561 77 33)