sesja egzaminacyjna

 Sesja egzaminacyjna Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Rok akademicki 2020/2021

Szczegółowe harmonogramy sesji egzaminacyjnej dla studiów stacjonarnych w semestrze letnim

Szczegółowe harmonogramy sesji egzaminacyjnej dla studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 

Szczegółowe harmonogramy sesji egzaminacyjnej dla studiów stacjonarnych w semestrze zimowym

Poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studiów stacjonarnych w semestrze zimowym

Szczegółowe harmonogramy sesji egzaminacyjnej dla studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym

Poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym

Rozdzielniki sesji egzaminacyjnej (studia stacjonarne) semestr zimowy

Rozdzielniki sesji egzaminacyjnej (studia niestacjonarne) semestr zimowy

Rozdzielniki sesji egzaminacyjnej (studia niestacjonarne) semestr letni

 

 

Rok akademicki 2019/2020