Praktyki zawodowe WIBiOL

Praktyki zawodowe Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

Informacje dotyczące ścieżki załatwiania praktyk zawodowych oraz osób odpowiedzialnych.

Kierownicy studenckich praktyk zawodowych

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa:

  • kpt. mgr Adrianna Krzemińska – dla studentów – podchorążych w służbie kandydackiej studiów I i II stopnia (akrzeminska@sgsp.edu.pl / 22 561 79 88)
  • bryg. mgr inż. Przemysław Kowalczyk – dla strażaków w służbie stałej studiów niestacjonarnych I stopnia (pkowalczyk@sgsp.edu.pl / 22 561 77 06)
  • mgr inż. Aleksandra Powęzka – dla studentów cywilnych studiów I stopnia (apowezka@sgsp.edu.pl / 22 561 73 92)
  • mł. bryg. mgr inż. Przemysław Kowalczyk – dla strażaków w służbie stałej studiów II stopnia (pkowalczyk@sgsp.edu.pl / 22 561 77 06)
  • mł. bryg. mgr inż. Przemysław Bylica – dla studentów cywilnych studiów II stopnia (pbylica@sgsp.edu.pl / 22 561 75 72)

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

  • mł. bryg. mgr. inż Marek Kwiatkowski – dla studentów cywilnych studiów I i II stopnia (mkwiatkowski@sgsp.edu.pl / 22 561 73 82)

Załączniki