• PL
  • EN
  • EN

Informacja o pogrzebie płk poż. Stanisława Bielenia

22-08-2017

W dniu 18 sierpnia 2017 r. zmarł w wieku 73 lat płk poż. Stanisław Bieleń, były pracownik WOSP i KG PSP.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w środę 23 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00  w kościele św. Tomasza Apostoła przy ul.  Dereniowej 12 w Warszawie, po czym nastąpi przewiezienie na Cmentarz w Pabianicach, ul. J. Kilińskiego 55 (brama główna). Tam uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 13.00.

--- 

STANISŁAW  BIELEŃ, pedagog i oficer pożarnictwa, zajmujący się pedagogiką społeczną, dydaktyką kształcenia zawodowego i pożarniczego, historią polskiego pożarnictwa, teorią i praktyką pedagogiczną w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, opracowywaniem bibliografii polskich wydawnictw pożarniczych i działalnością wydawniczą w zakresie pożarnictwa.

Urodził się 16 lutego 1944 r. w Dzikowcu w powiecie Kolbuszowa. Od 1961 do 1965r. uczył się na Wydziale Elektrycznym w Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym w Warszawie, w którym uzyskał świadectwo maturalne, tytuł technika elektroenergetyka i uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych w różnych typach szkół zawodowych. W latach 1965 – 1970 odbył wyższe studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie pedagogiki. 26 czerwca 1970 uzyskał tytuł magistra pedagogiki.

Od 1 września 1970 do 8 listopada 1972 r. pracował w Służbie Szkoleniowej Komendy Głównej Straży Pożarnych (KGSP) w Warszawie na stanowisku starszego oficera. Następnie do 31 maja 1974 r. był zatrudniony w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie. Od 1 czerwca 1974 r. powrócił do pracy w Służbie Szkoleniowej KGSP.

1 stycznia 1977r. został mianowany na stanowisko szefa Służby Szkolenia KGSP i rozwijał na nim działalność do 30 kwietnia 1983 r. W tych latach brał udział w kontynuowaniu reformy szkolnictwa pożarniczego rozpoczętej w 1971r. Kierował pracami nad zmianami i doskonaleniem programów nauczania na poziomie wyższego kształcenia zawodowego (czteroletnia Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza w Warszawie), pomaturalnego kształcenia zawodowego (dwuletnie Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu i Krakowie), na kursach szeregowych, młodszych i starszych podoficerów pożarnictwa organizowanych w wojewódzkich ośrodkach szkolenia pożarniczego, programów szkolenia szeregowych i funkcyjnych OSP oraz programów szkoleń specjalistycznych. Współpracował ze szkołami pożarniczymi i wojewódzkimi ośrodkami szkolenia pożarniczego nad zorganizowaniem systemu opracowywania i wydawania podręczników, skryptów i innych wydawnictw dydaktycznych niezbędnych w procesie pożarniczego kształcenia zawodowego. Organizował działalność w dziedzinie kształcenia i doskonalenia pedagogicznego kadry nauczającej w  szkołach pożarniczych i ośrodkach szkolenia pożarniczego.

Od marca 1979 r. był członkiem Rady ds. Wychowania Fizycznego i Sportu Pożarniczego, powołanej przez komendanta głównego straży pożarnych. W latach 1980 -1981 uczestniczył w opracowaniu koncepcji i zorganizowaniu systemu mistrzostw Polski w sporcie pożarniczym, a także w zapewnieniu warunków organizacyjnych do uprawiania różnych form  kultury fizycznej i sportu w zawodowych i ochotniczych strażach pożarnych oraz innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Po zakończeniu działalności na stanowisku szefa Służby Szkolenia pracował na stanowisku głównego specjalisty ds. kształcenia pożarniczego w KGSP (od 1 maja 1983 do 30 czerwca 1992 r.)

Kolejno uzyskał awans w stopniach: mł. kpt. poż.(1970), kpt. poż. (1975), mjr. poż.(1978), ppłk. poż. (1982), płk. poż.(1986).

Po utworzeniu w 1992 r. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej objął stanowisko naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego w Biurze Kadr i Kształcenia Zawodowego (na którym pracował od 1 lipca 1992 do 31 grudnia 1993). Kierował pracami nad przygotowaniem podstaw prawnych i organizacji dydaktyczno-wychowawczej nowych Szkół Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, działających w Poznaniu, Krakowie i Częstochowie, które kontynuowały kształcenie wcześniej prowadzone przez szkoły chorążych pożarnictwa, nowo utworzonych Podoficerskich Szkół PSP w Bydgoszczy, Opolu i Supraślu oraz ośrodków  szkolenia pożarniczego. Uczestniczył w organizowaniu pracy i przygotowywaniu nowych programów kształcenia dla szkół aspirantów PSP i szkół podoficerskich.

W styczniu 1994 r. przeszedł na emeryturę i jednocześnie został zatrudniony na pół etatu w Komendzie Głównej PSP, na którym pracował do końca lutego 2006 r. Zajmował się historią ochrony przeciwpożarowej w Polsce, w tym genezą i historycznym rozwojem kształcenia i szkolenia pożarniczego w naszym kraju, organizacją działalności wydawniczej i muzealnictwa pożarniczego.

Jest autorem prac z zakresu historii kształcenia i szkolenia pożarniczego oraz organizacji pożarnictwa w Polsce, a także artykułów dotyczących teorii i praktyki pożarniczego kształcenia zawodowego. Brał udział w opracowywaniu merytorycznym, redakcyjnym i edytorskim książek z dziedziny historii pożarnictwa w Polsce oraz wydawnictw wykorzystywanych w różnych formach kształcenia pożarniczego.

W latach 1996 – 2006 był współautorem, a także uczestniczył w opracowywaniu redakcyjnym i wydawniczym rocznego „Biuletynu Informacyjnego Państwowej Straży Pożarnej”, wydawanego przez Komendę Główną PSP.

Został odznaczony między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi(2000), Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”(2001), Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”(2003), Medalem Honorowym inż. Józefa Tuliszkowskiego Pioniera Polskiego Pożarnictwa (2012), Medalem 20 lat Państwowej Straży Pożarnej 1992 – 2012 (2012), Odznaką Honorową Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnictwa (1985), Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (1979), Srebrną Odznaką „Za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi” (1980), Krzyżem Zasługi dla ZHP (1975), Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”(1980).

Lista aktualności

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.