• PL
  • EN
  • EN

Nabór do służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

04-10-2017

Rektor-Komendant

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

ogłasza nabór do służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w zmianowym systemie czasu służby

na zasadach przeniesienia służbowego

Informacje ogólne:

1) nazwa stanowiska:  młodszy specjalista

2) liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór:  2 stanowiska

3) miejsce pełnienia służby:  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (JRG SGSP), ul. Słowackiego 52\54 w Warszawie

4) rozkład czasu służby: zmianowy

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku młodszego specjalisty w JRG SGSP to m.in.:

1) kierowanie działaniami ratowniczymi;

2) sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych i ćwiczeń prowadzonych przez JRG SGSP;

3) utrzymywanie właściwego poziomu gotowości operacyjnej sił i środków JRG SGSP;

4) organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach doskonalenia zawodowego oraz przygotowania zawodowego strażaków w służbie kandydackiej;

5) nadzór nad przestrzeganiem zasad pełnienia służby w JRG SGSP i dyscypliny przez strażaków w służbie kandydackiej oraz podległych funkcjonariuszy w służbie stałej;

6) udział w działaniach ratowniczych, a także w ćwiczeniach i szkoleniach prowadzonych w ramach doskonalenia zawodowego, organizowanych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w JRG SGSP oraz dla strażaków w służbie kandydackiej;

7) kształcenie i wychowanie strażaków w służbie kandydackiej.

 

Wymagania konieczne stawiane kandydatom na stanowisko młodszego specjalisty w JRG SGSP:

1) posiadanie kwalifikacji o których mowa w art. 36 ust. 3, pkt. 1 ustawy o PSP (tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa);

2) minimalny staż w służbie stałej: 2 lata;

3) nienaganny przebieg dotychczasowej służby: kandydat niekarany zgodnie z art. 117 ust. 1 oraz art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1204, z późn. zm.), pozytywna opinia służbowa;

 

Wymagania pożądane od kandydatów na stanowisko młodszego specjalisty w JRG SGSP:

1) wykształcenie wyższe – ukończone studia II stopnia;

2) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z kierowaniem działaniami ratowniczymi;

3) umiejętność zarządzania i kierowania zespołem;

4) umiejętność pracy pod presją czasu;

5) umiejętność analitycznego myślenia;

6) rzetelność i sumienność;

7) wysoka kultura osobista;

8) dyspozycyjność;

9) prawo jazdy kategorii B.

 

Wymagane dokumenty:

1) raport o przyjęcie do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;

2) CV (uwzględniające przebieg służby i pracy);

3) dokument potwierdzający kwalifikacje określone w art. 36 ust. 3 pkt 1, w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o PSP;

4) kserokopia zaświadczenia potwierdzającego aktualne badania lekarskie, stwierdzające zdolność do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym dotychczas stanowisku;

5) zaświadczenie potwierdzające staż służby;

6) zgoda przełożonego na wzięcie udziału w ogłoszonym naborze i potwierdzenie wyrażenia zgody na ewentualne przeniesienie służbowe funkcjonariusza;

7) kserokopia ostatniej opinii służbowej;

8) kserokopia indywidualnej karty oceny sprawności fizycznej strażaka przeprowadzonej w 2016 r. lub 2017 r.;

9) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych do konkursu organizowanego w związku z naborem do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922)”;

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście do 16 października 2017 r. do godz. 15:30 w Dziale Kadr SGSP lub drogą pocztową (decyduje data wpływu i zarejestrowania, a nie data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej - KADRY

ul. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

 

Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów, kopertę należy opisać podając imię i NAZWISKO, adres zamieszkania oraz dopisek „mł. specjalista JRG SGSP”.

 

Informacje dodatkowe

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela z-ca dowódcy JRG SGSP pod numerem telefonu (22) 56 17 618

Lista aktualności

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.