• PL
  • EN
  • EN

Nabór do służby w Pododdziałach Szkolnych SGSP

13-11-2017

 

Rektor-Komendant

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

ogłasza nabór do służby w  Pododdziałach Szkolnych

 w    codziennym  systemie czasu służby

na zasadach przeniesienia służbowego

Informacje ogólne:

1)      nazwa stanowiska:

- zastępca dowódcy kompanii szkolnej

2)      liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór:

- jedno stanowisko

3)      miejsce pełnienia służby:

- Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54 w Warszawie

4)      rozkład czasu służby:

- codzienny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zastępcy dowódcy kompanii szkolnej w Pododdziałach Szkolnych to m.in.:

1)      prowadzenie procesu wychowawczego strażaków w służbie kandydackiej;

2)      wdrażanie dyscypliny służbowej i toku życia koszarowego dla strażaków w służbie kandydackiej;

3)      szkolenie strażaków w służbie kandydackiej z regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego oraz prowadzenie zajęć w tym zakresie;

4)      współpraca z funkcjonariuszami i pracownikami SGSP w zakresie organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego strażaków w służbie kandydackiej;

5)      prowadzenie akt osobowych strażaków w służbie kandydackiej;

6)      kontrolowanie dokumentacji służbowej strażaków w służbie kandydackiej;

7)      kontrolowanie wyglądu zewnętrznego strażaków w służbie kandydackiej oraz ich regulaminowego umundurowania;

8)      reprezentowanie strażaków w służbie kandydackiej wobec przełożonych;

9)      pełnienie służb nieetatowego dowódcy sekcji w JRG SGSP i nieetatowego Oficera Dyżurnego SGSP;

10)   udział w występach Kompanii Honorowej SGSP i Kompanii Reprezentacyjnej PSP oraz prowadzenie i organizacja uroczystości o charakterze pożarniczym.

Wymagania konieczne stawiane kandydatom na stanowisko zastępcy dowódcy kompanii szkolnej  w  Pododdziałach Szkolnych:

1)      posiadanie kwalifikacji o których mowa w art. 36 ust. 3, pkt. 1 ustawy o PSP (tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa);

2)      minimalny staż w służbie stałej: 2 lata;

3)      nienaganny przebieg dotychczasowej służby: kandydat niekarany zgodnie z art. 117 ust. 1 oraz art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017 r. poz. 1204, z późn. zm.), pozytywna opinia służbowa;

 

Wymagania pożądane od kandydatów na stanowisko zastępcy dowódcy kompanii szkolnej  w   Pododdziałach Szkolnych:

1)      doświadczenie na stanowisku dowódczym;

2)      aktualne badania lekarskie;

3)      predyspozycje do występów w Kompanii Honorowej SGSP i Kompanii Reprezentacyjnej PSP (mile widziane doświadczenie w tym zakresie);

4)      umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;

5)      dyspozycyjność (dotyczy również sobót i niedziel);

6)      odporność na sytuacje stresowe;

7)      dobra organizacja i systematyczność w służbie;

8)      rzetelność, sumienność, konsekwentne i dokładne wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych;

9)      umiejętność obsługi komputera (m.in. MS Office);

10)   znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kodeksu pracy i BHP;

11)   umiejętność pracy w grupie;

12)   wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

1)      raport o przyjęcie do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;

2)      CV (uwzględniające przebieg służby i pracy);

3)      dokument potwierdzający kwalifikacje określone w art. 36 ust. 3 pkt 1, w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o PSP;

4)      kserokopia zaświadczenia potwierdzającego aktualne badania lekarskie, stwierdzające zdolność do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym dotychczas stanowisku;

5)      zaświadczenie potwierdzające staż służby;

6)      zgoda przełożonego na wzięcie udziału w ogłoszonym naborze i potwierdzenie wyrażenia zgody na ewentualne przeniesienie służbowe funkcjonariusza;

7)      kserokopia ostatniej opinii służbowej;

8)      kserokopia indywidualnej karty oceny sprawności fizycznej strażaka przeprowadzonej w 2016 lub 2017r.;

9)      oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych do konkursu organizowanego w związku z naborem do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922)”;

 

Termin składania ofert:  11 grudnia 2017 r.

Planowany termin zatrudnienia: od 1 stycznia 2018 r.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście do 11 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 w Dziale Kadr SGSP lub drogą pocztową (decyduje data wpływu i zarejestrowania, a nie data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej - KADRY

ul. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

 

 Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów, kopertę należy opisać podając IMIĘ I NAZWISKO, adres zamieszkania oraz dopisek „ZASTĘPCA DOWÓDCY KOMPANII SZKOLNEJ”.

 

Informacje dodatkowe

Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowych informacji udziela dowódca Pododdziałów Szkolnych pod numerem telefonu (22) 56 17 658.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z  2016 r., poz. 922) informuję, iż administratorem danych jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (01-629), ul. Słowackiego 52/54.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Lista aktualności

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.