• PL
  • EN
  • EN

VIII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych”

21-11-2014

W dniach 4-6 listopada 2014 r. w Józefowie pod Warszawą odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych” poświęcona szeroko rozumianej inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w obszarze technologii projektowania, wykonania obiektów budowlanych oraz technicznych systemów zabezpieczeń.

U podstaw organizacji konferencji legło słuszne założenie, że odpowiednia formuła i przyjazny charakter umożliwią dobre forum dyskusji, wymiany poglądów oraz integracji środowiska.

 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział 151 osób. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele licznych ośrodków akademickich krajowych (Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska). Na konferencji gościli także przedstawiciele świata nauki ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Węgier, Czech, Litwy oraz Białorusi.

 

Uroczyste rozpoczęcie konferencji zainicjowali członkowie Komitetu Naukowego - profesorowie Marian Abramowicz i Lech Czarnecki. Następnie głos zabrali patroni honorowi konferencji Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. Ryszard Dąbrowa oraz Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski. Uroczystość rozpoczęcia konferencji uświetnił występ chóru Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod dyrekcją Pana Edwarda Bogdana.

 

Po części oficjalnej miała miejsce część naukowa. Obrady otworzył referat profesorów Mariana Abramowicza i Roberta Kowalskiego, poświęcony tematyce "Projektant konstrukcji obiektu i rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - wzajemne powiązania", w którym poruszono najistotniejsze problemy współdziałania projektanta konstrukcji budowlanych z rzeczoznawcą, występujące podczas projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.

Kolejne wystąpienia referatowe prezentowane były w poszczególnych sesjach tematycznych obejmujących:

  1. Podstawy formalno-prawne bezpieczeństwa pożarowego,
  2. Wyroby budowlane w warunkach pożarowych,
  3. Konstrukcje budowlane w warunkach pożarowych,
  4. Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
  5. Techniczne systemy zabezpieczeń,
  6. Wentylacja pożarowa i ewakuacja.

Prelegenci w swoich wystąpieniach odnosili się do poszczególnych aspektów metod projektowania, rozwiązań konstrukcyjnych i organizacyjnych, przedstawili kierunki rozwoju technologii wykonania obiektów oraz urządzeń, a także omówili wyniki badań laboratoryjnych mających wpływ na proces projektowania technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wystąpienia były na tyle różnorodne i interesujące, iż wywołały ożywioną dyskusję wśród uczestników.

W trakcie konferencji odbył się także Panel Ekspertów Praktyków z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wysoki poziom merytoryczny w tej części Konferencji zapewnili zaproszeni przedstawiciele firm, będących niekwestionowanymi autorytetami w obszarze zabezpieczeń przeciwpożarowych w Polsce, jak firmy: Rockwool, Knauf, Polon Alfa, Promat , Mercor.

 

Po zakończeniu obrad nastąpiło uroczyste wręczenie nagród konferencji. W konkursie na najlepszą prezentację młodego naukowca przedstawioną na VIII Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych” laureatami konkursu zostali: mgr inż. Sylwia Boroń ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz mgr inż. Wojciech Szymkuć z Politechniki Poznańskiej.

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. Ryszard Dąbrowa złożył podziękowania i wyrazy uznania dla profesorów Mariana Abramowicza i Lecha Czarneckiego za dotychczasową działalność oraz wkład pracy związany z organizacją kolejnych edycji konferencji „Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych” wręczając uhonorowanym pamiątkowe statuetki.

 

Wielki wkład w przygotowanie konferencji włożył Komitet Organizacyjny w składzie: Przewodniczący Komitetu - dr Waldemar Wnęk, Wiceprzewodniczący Komitetu - dr Marek Woliński, Sekretarz - mgr inż. Agata Domżał, dr Paweł Sulik, mgr inż. Przemysław Kubica, mgr inż. Sylwia Boroń, mgr inż. Joanna Binio, Pan Tomasz Wdowiak oraz Pani Iwona Rzeźnicka, której należą się ogromne podziękowania za zapewnienie dokumentacji fotograficznej z przebiegu konferencji.

Warte zauważenia jest aktywne włączenie się podchorążych SGSP do prac organizacyjnych w ramach Konferencji, które obejmowały obsługę multimedialną i pomoc logistyczną.

 

Oficjalnego zamknięcia i podsumowania konferencji dokonali profesorowie Marian Abramowicz oraz Lech Czarnecki wraz z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego dr Waldemarem Wnękiem, wyrażając podziękowania dla wszystkich zaproszonych gości i prelegentów za udział w interesujących obradach.

 

59 referatów wygłoszonych przez prelegentów zostało opublikowane w postaci materiałów konferencyjnych na 181 stronach w miesięczniku "Materiały Budowlane".

 

Przebieg tegorocznej konferencji skłania do optymizmu. Licznie zgromadzone audytorium w postaci słuchaczy uprawnia do stwierdzenia, iż konferencja była nie tylko ważnym wydarzeniem naukowym, ale również istotnym instrumentem dla upowszechnienia wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.

Lista aktualności

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.