„Podejmowanie decyzji w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Unii Europejskiej”

Z inicjatywy Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WIBC w dniu 20 listopada 2017 r. na zaproszenie Rektora-Komendanta SGSP nadbryg. dr. hab. inż. Pawła Kępki, prof. SGSP w Uczelni przebywała Pani Anna Tulej - Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych MSWiA. W ramach wizyty odbyło się spotkanie ze st. bryg. dr inż. Jarosławem Zarzyckim - Prorektorem-Z-cą Komendanta ds. Operacyjnych, jak również zaproszony gość wygłosił otwartą prelekcję na temat „Podejmowanie decyzji w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Unii Europejskiej”. W wykładzie uczestniczyła kadra i studenci Uczelni.