Czterech studentów z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia rozpoczęło studia w SGSP

Czterech studentów z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia właśnie rozpoczęło stacjonarne studia II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa prowadzone przez Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Studenci ci spędzą w naszej Uczelni semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018. Jest to efekt podpisanego przez Rektora-Komendanta SGSP nadbryg. dr hab. inż. Pawła Kępkę, prof. SGSP oraz Rektora Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia gen. prof. Mikhaylo Kozyara dwustronnego Porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa. To historyczne wydarzenie w dziejach Uczelni miało miejsce 7 września 2017 r. we Lwowie.

W imieniu władz SGSP, 2 października 2017 r., gości przyjął i powitał Dziekan WIBP st. bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski i Prodziekan WIBP mł. bryg. dr inż. Paweł Ogrodnik.