Finał dzielnicowego konkursu na najładniejszą kartkę świąteczną

Uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową odbyło się 7 grudnia 2017 r. w auli Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Ze strony Urzędu Dzielnicy Żoliborz nagrody wręczyli: Grzegorz Hlebowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, Roman Krakowski - Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy i Krzysztof Dzierżanowski - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy, zaś Szkołę Główną Służby Pożarniczej reprezentował Rektor-Komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP. Spotkanie poprowadził Artur Nawrot - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu.

Zwyciężczynią konkursu została 8-letnia Karina Miszczak ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 i tym samym odebrała nagrodę główną.