Forum Edukacyjne Służb Mundurowych w OSS SG w Lubaniu

Warsztaty Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych odbyły się 27-30 listopada 2017 r. na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. OSS Straży Granicznej w Lubaniu pełni w roku 2017 funkcję Koordynatora Forum. Tematem przewodnim tegorocznych warsztatów były „Systemy wspomagające proces nauczania”. Szkołę Główną Służby Pożarniczej reprezentowała przedstawicielka FESM - mł. bryg. Joanna Szewczyk, która przedstawiła referat nt. „Różnorodność zastosowań systemu Moodle w procesie nauczania w SGSP”.
W warsztatach udział wzięli przedstawiciele z Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, Szkoły Policji w Katowicach, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
Gościnnie w warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
W trakcie spotkania nastąpiło przekazanie koordynacji Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych, które w 2018 r. pełnić będzie Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

---
Uroczyste podpisanie Deklaracji Założenia Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych odbyło się w 2013 r. w naszej Uczelni. Głównym celem działalności FESM jest wymiana wiedzy, umiejętności, materiałów szkoleniowych i dobrych praktyk w zakresie szkolenia funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, w szczególności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kształcenia