GIS w Stolicy – GIS na ratunek

Obchody warszawskiej edycji popularnonaukowego święta Systemów Informacji Geograficznej – GIS w Stolicy odbyły się 24 listopada 2017 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „GIS na ratunek”. W programie znalazły się m.in. wystąpienia specjalistów, którzy opowiedzieli o tym, jak GIS wykorzystywany jest w ratowaniu mienia i życia ludzkiego i w wielu dziedzinach nauki. Do grona uczestników należeli sympatycy Systemów Informacji Geograficznej z liceów i techników. Uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą w licznych konkursach z cennymi nagrodami, a ponadto wziąć udział w warsztatach, multimedialnym treningu decyzyjnym, pokazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SGSP oraz zwiedzić „Bezpieczny Dom”.

Organizatorami wydarzenia byli, jak co roku, studenci z jednostek naukowych warszawskich uczelni: Koło Naukowe Studentów GeoPixel z Wojskowej Akademii Technicznej, Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Geoida”, Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Wydarzenie było objęte Patronatem Honorowym Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr hab. inż. Pawła Kępki, prof. SGSP