Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 i Ślubowanie podchorążych I rocznika

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 oraz Ślubowania Podchorążych I Rocznika odbyła się 30 września 2017 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP). Uroczystość zapoczątkowała Msza św., którą odprawiono w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika z udziałem kierownictwa i kadry SGSP, kapelanów PSP, Kompanii Honorowej SGSP, studentów-podchorążych oraz studentów I roku.
Tradycyjnym elementem otwarcia roku akademickiego w SGSP było uroczyste Ślubowanie podchorążych I rocznika. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Mariuszowi Błaszczakowi przez dowódcę uroczystości – mł. bryg. Tomasza Klimczaka.
Akt ślubowania odebrał Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP. 
84 osoby złożyły ślubowanie o treści: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia − nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”
Warunkiem dopuszczenia do Ślubowania było pomyślne ukończenie pierwszego etapu szkolenia podstawowego w zawodzie strażak dla strażaków w służbie kandydackiej w ramach dwumiesięcznego Zgrupowania Szkoleniowego K-2017, które odbyło się w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym.
Po uroczystości Ślubowania podchorążych miała miejsce Immatrykulacja.
Delegacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go i II-go stopnia Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego otrzymała indeksy z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Rektora-Komendanta SGSP.
Wykład inauguracyjny pt. „Stres w życiu codziennym i służbie” wygłosił dwukrotny mistrz olimpijski oraz wielokrotny medalista mistrzostw świata oraz Europy w pchnięciu kulą Pan Tomasz Majewski.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych w osobie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, generała brygadiera Leszka Suskiego − Komendanta Głównego PSP oraz przedstawiciele środowiska akademickiego i reprezentanci zaprzyjaźnionych instytucji.
Ze strony Szkoły Głównej Służby Pożarniczej obecni byli nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP − Rektor-Komendant SGSP, st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki − Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych, Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj, mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka − Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, st. bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski − Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz przedstawiciele Senatu, kadry i studentów SGSP.
Uroczystą oprawę artystyczną zapewniły Orkiestra OSP Nadarzyn i Chór Akademicki SGSP.


INFORMACJA O UCZELNI:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności.
SGSP posiada status uczelni akademickiej. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.
Szkoła prowadzi innowacyjne badania w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, w szczególności w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności − w tym również dla podmiotów zewnętrznych.
Misją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest kształcenie kadry oficerskiej na potrzeby rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed tymi zagrożeniami, a także wychowanie studentów i prowadzenie badań z zakresu bezpieczeństwa obywateli.
Działalność naukowo-dydaktyczna Uczelni prowadzona jest na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (studia I i II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa) oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa oraz studia I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne).
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie jako lider kształcenia podyplomowego w zakresie bezpieczeństwa cywilnego i pożarowego, posiada kompleksową ofertę w tym zakresie.

RELACJE FILMOWE:
Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2017/18 w SGSP
Wykład inauguracyjny 
Defilada
Musztra paradna OSP Nadarzyn
Wywiad z Rektorem-Komendantem