Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017 odbyła się 9-11 października 2017 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Jest to największe spośród odbywających się cyklicznie w Polsce międzynarodowych wydarzeń promujących wynalazczość i innowacje. Na wystawie można spotkać reprezentantów z ponad 25 państw świata, a w tej edycji m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu oraz oczywiście z Polski. W tym roku także Szkoła Główna Służby Pożarniczej miała przyjemność znaleźć się wśród wystawców.

Wynalazcy prezentują na wystawie innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie.

Szkołę Główną Służby Pożarniczej  reprezentował na tej wystawie mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio, który pełni funkcję kierownika projektu pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”. Efekty projektu zostały docenione i nagrodzone medalem Gold Medal of Merit+, który przyznano Zakładowi Systemów Wspomagania Decyzji SGSP.