Ku pamięci zmarłych Pracowników i Funkcjonariuszy Uczelni

W przededniu Święta Wszystkich Świętych delegacje strażaków ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zapaliły znicze na grobach zmarłych pracowników i funkcjonariuszy Uczelni, spoczywających na warszawskich nekropoliach.