Organizacja przez instytucje publiczne ogólnopolskich konkursów o charakterze prewencyjno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży to istotny element popularyzacji zasad bezpieczeństwa.

Senacki Zespół Strażaków przygotował konkurs zatytułowany „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”, którego przedmiotem są prace plastyczne pod hasłem „Strażak i ja”, komiksy „Dzielnym być jak strażak i każdemu w potrzebie pomagać” oraz prace audiowizualne „Na straży naszego bezpieczeństwa”.

Natomiast Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłosił cztery konkursy kalendarzowe, które zostały umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2018 rok. Konkursy były skierowane zarówno do pojedynczych osób, jak i do zespołów. Indywidualny konkurs „Rebus z wyszukiwanką” zadedykowano najmłodszym uczniom i wychowankom. Głównym celem konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu zależy od Ciebie” jest rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w czasie zagrożeń. Poznanie zasad związanych z bezpiecznym postępowaniem w obliczu żywiołów to tematyka zespołowego konkursu na spot filmowy „Żywioły i ludzie”. Zadaniem klasowego konkursu „Potrafię alarmować straż pożarną” było przygotowanie plakatu, który przedstawia poprawne zgłoszenie zdarzenia w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

W ramach nagrody laureaci konkursów 12 i 19 czerwca 2018 r. zwiedzili wybrane laboratoria i obiekty Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Pamiątkowe dyplomy i nagrody zwycięzcom konkursu „Potrafię alarmować straż pożarną” wręczył Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego PSP st. bryg. mgr Paweł Frątczak, gratulując kreatywności i zaangażowania w tworzenie prac. W Pracowni Edukacyjnej „Bezpieczny Dom” uczniowie uczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznali się z warunkami panującymi podczas zadymienia pomieszczeń w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych. Jednym z punktów wizyt było zwiedzanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SGSP. W zajęciach prowadzonych przez pracowników Zakładu Sprzętu Ratowniczo-Gaśniczego uczniowie oraz opiekunowie zaznajomili się z rodzajami gaśnic i sposobami ich użytkowania. Zakład Monitorowania Zagrożeń CBRN przedstawił urządzenia służące do badania czynników masowego rażenia.

Wizyty okazały się dobrą sposobnością do dyskusji na temat niebezpieczeństw, uzyskaniem praktycznych wskazówek możliwości ochrony przed nimi oraz poznania charakteru pracy strażaków. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!