Msza polowa i pokazy ratownicze

Uroczysta polowa Msza Święta dla strażaków z kompanii kandydackiej i ich rodzin odbyła się 24 września 2017 r. podczas Zgrupowania Kandydackiego K-2017 w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej w Zamczysku Nowym.
Kandydaci zaprezentowali również zdobyte podczas zgrupowania umiejętności podczas  pokazów ratowniczych.

Przeciwpożarowa Baza Leśna w Zamczysku Nowym pełni rolę bazy szkoleniowej najpierw Szkoły Oficerów Pożarnictwa, później Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, a obecnie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej już od 45 lat. To miejsce kultowe dla wszystkich studentów-podchorążych i absolwentów Uczelni. Tu kolejne pokolenia młodych strażaków odbywały ćwiczenia, hartując ducha strażackiego i doskonaląc się w trudnej sztuce pożarniczej − ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska.


Dzisiejsza msza święta to także zakończenie Zgrupowania Kandydackiego „K-2017" tj. poligonu szkoleniowego dla osób przyjętych do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Uroczystości z tym związane są, jak co roku, zwieńczeniem 2-miesięcznego szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzanego w warunkach poligonowych. Celem przeszkolenia jest przygotowanie kandydatów do udziału w akcjach ratowniczych, pełnienia służby w JRG SGSP oraz służby w warunkach skoszarowania. Młodzi adepci mają za sobą ćwiczenia ze sprzętem ratowniczym i gaśniczym oraz naukę współdziałania w ramach zastępu ratowniczego. Już wkrótce, 30 września br., kandydaci, którzy pomyślnie zakończyli szkolenie, złożą ślubowanie i po immatrykulacji staną się studentami - podchorążymi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.


W uroczystościach w Zamczysku wzięli udział: Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosław Jasztal, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP m. st. Warszawy bryg. Bogusław Majchrzak, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim mł. bryg. Mariusz Wyszyński, księża kapelani, władze SGSP w osobach Rektora-Komendanta nadbryg. dr hab. inż. Pawła Kępki, prof. SGSP, Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Operacyjnych st. bryg. dr inż.  Jarosława Zarzyckiego, Dziekana WIBP st. bryg. dr inż. Waldemara Jaskółowskiego, Dziekan WIBC mł. bryg. dr inż. Anny Prędeckiej, Prodziekana WIBC kpt. dr inż. Pawła Gromka oraz kadra Zgrupowania Kandydackiego i kadra Szkoły. 


O Bazie „Zamczysko Nowe”


Na wniosek ministra spraw wewnętrznych z 30 maja 1970 r., minister leśnictwa przemysłu drzewnego wyraził zgodę na nieodpłatne użytkowanie przez Szkołę Oficerów Pożarnictwa przez 25 lat terenu leśnego o powierzchni 5,25 ha, położonego w Kampinoskim Parku Narodowym, w miejscowości Zamczysko Nowe. Na terenie tym znajdowały się zabudowania potartaczne, w większości przeznaczone do rozbiórki. W lipcu 1970 r. została zawarta umowa między Dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego a SOP. Na jej podstawie rozpoczęły się prace, dzięki którym można było na tym terenie wybudować wzorcową bazę ochrony przeciwpożarowej lasów i parków narodowych. Kolejne lata to systematyczny rozwój bazy leśnej i postępujące prace mające na celu jej unowocześnienie i przystosowanie do potrzeb strażaków − wykonane systemem gospodarczym przez kadrę, pracowników i podchorążych. Z czasem baza stała się nie tylko zapleczem szkoleniowym uczelni, ale dzięki niej można było także realizować organizację stałej ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego przed pożarami.