Nagrody za wyróżniające się artykuły w Zeszytach Studenckich „Pro Publico Bono”

Zeszyty Studenckie „Pro Publico Bono” to pierwsze czasopismo Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP, w którym autorami artykułów są Studenci tego Wydziału oraz współpracujący z nimi Studenci uznanych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, kształcących na kierunkach związanych z bezpieczeństwem.

Rektor-Komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego  Pani mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka, 23 stycznia 2018 r. wręczyli nagrody dla dwóch autorów wyróżniających się publikacji: Patrycji Popławskiej z Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP oraz Radosławowi Jasińskiemu ze Studenckiego Koła Kryminologicznego Causa Mali, działającego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Na łamach Zeszytów Studenckich Patrycja Popławska poruszyła tematykę rozwiązań prawno-organizacyjnych zarządzania kryzysowego w powiecie ostrowskim, a student współdziałającej z SGSP Uczelni przedstawił swoje obserwacje i przemyślenia dotyczące przestępczości zorganizowanej w Rosji.

Protektorat nad pismem sprawuje kolegium redakcyjne złożone głównie z nauczycieli akademickich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i rada naukowa, w skład której, obok polskich ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa, weszli również eksperci z dwunastu innych państw.

Nagrodzonym autorom prac serdecznie gratulujemy i równocześnie zachęcamy Państwa do bliższego zapoznania się z Zeszytami Studenckimi „Pro Publico Bono”.