Obchody Narodowego Święta Niepodległości 2017

Punktualnie  o godz. 12:00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęła się Uroczysta Odprawa Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza z okazji Święta Niepodległości. Wśród pododdziałów reprezentujących wszystkie rodzaje sił zbrojnych, Straż Graniczną, Policję, Służbę Więzienną i Krajową Administrację Skarbową po raz kolejny znalazła się Kompania Reprezentacyjna Państwowej Straży Pożarnej, w której skład wchodzą strażacy w służbie kandydackiej i stałej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Dowódcą Warty był st. kpt. Jakub Binio, natomiast dowódcą pocztu sztandarowego mł. kpt. Piotr Pietrzyk.
W uroczystości udział wzięli m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak oraz komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

(źródło zdjęć: http://dgw.wp.mil.pl)