W dniu 4 kwietnia 2018 roku na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim zakończył się montaż i odbiór modułowego wielokontenerowego niestacjonarnego symulatora do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych, oznaczonego numerem TR 006. Dostawa nowego urządzenia została zrealizowana w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Urządzenie zbudowane jest na bazie kontenerów transportowych w tym: 7 kontenerów dwunastometrowych oraz 2 kontenerów sześciometrowych. Ich konfiguracja pozwoliła na stworzenie bryły odzwierciedlającej rzeczywisty budynek mieszkalny. Wnętrze zostało wykonane w taki sposób, aby istniała możliwość konfigurowania dowolnego układu pomieszczeń, pozwalając tym samym na modyfikację warunków szkolenia. Trenażer wyposażono w zewnętrzną i wewnętrzną klatkę schodową, dach dwuspadzisty z pewnymi punktami mocowania do realizacji zajęć z ratownictwa wysokościowego, szereg otworów okiennych i drzwiowych, a także w drabinę zewnętrzną. Jednym z najważniejszych modułów trenażera jest komora rozgorzeniowa zaopatrzona w system monitorowania zmian temperaturowych środowiska pożaru, z możliwością wizualizacji i rejestracji tych zmian.

Trenażer to nie jedyne urządzenie, które zostało dostarczone w ramach projektu. Wyposażenie trenażera stanowi również zestaw mebli pozwalających dowolnie zagospodarować pomieszczenia. Przekazano również manekiny osób dorosłych i dzieci, a także prądownice, kamerę termowizyjną i wentylator.

Nowoczesne zaplecze dydaktyczne umożliwia sprawne rozpoczęcie procesu szkolenia. Pierwsze użycie trenażera do celów edukacyjnych zostało zaplanowane na maj, w trakcie corocznych ćwiczeń poligonowych.

 

Opracowanie: st. bryg. Jacek Borowski - SGSP
Zdjęcia: st. bryg. Jacek Borowski – SGSP