10 stycznia 2018 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Dr Andrea Pei-Shan Kao z Departamentu Służby Granicznej Centralnej Szkoły Policji (Taiwan) przeprowadziła wykład na temat "Asia Security and Cross-Strait Relations".
Dr Kao uzyskała stopień doktora w zakresie nauk politycznych na Uniwersytecie Essex (Wielka Brytania) i specjalizuje się w kwestiach związanych z bezpieczeństwem.

Podczas wystąpienia omówiono problemy związane z bezpieczeństwem azjatyckim i relacjami między Chińską Republiką Ludową a Republiką Chińską. W szczególności dr Kao przedstawiła zagrożenia wynikające ze skomplikowanego układu sił w regionie Morza Południowochińskiego oraz Morza Wschodniochińskiego. Po zakończeniu odbyła się dyskusja dotycząca relacji między Chinami a Koreą Północną oraz roli Japonii w zapewnianiu bezpieczeństwa w regionie, a także relacji ASEAN – Chiny.