W ramach obchodów Dnia Strażaka w całej Polsce organizowane są uroczystości, podczas których wyróżnieni zostają funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i pracownicy cywilni tej formacji. 11 maja 2018 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się złożeniem meldunku  Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Tadeuszowi Jopkowi przez dowódcę uroczystości kpt. Mateusza Gulę.

Przybyłych gości przywitał Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP. Wśród uczestników uroczystości znaleźli się: Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica, Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy bryg. Leszek Smuniewski, Senat SGSP, pracownicy i studenci uczelni.

Po wprowadzeniu Kompanii Honorowej SGSP  i uroczystym podniesieniu flagi odczytano postanowienia o nadaniu odznaczeń, decyzje, rozkazy personalne, wyróżnienia oraz dokonano wręczenia odznak ,,Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej’’, aktów mianowania na wyższy stopień służbowy i wyróżnień za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych lub w nauce.