Otwarcie Pracowni Edukacyjnej „Bezpieczny Dom”

Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży stanowi istotny element przeciwdziałania zagrożeniom występującym w codziennym funkcjonowaniu i kształtowania odpowiednich postaw oraz wzrostu świadomości podczas negatywnych zjawisk. Mając na uwadze znaczenie profilaktyki najmłodszych grup wiekowych, w Szkole Głównej Służby Pożarniczej utworzono Pracownię Edukacyjną „Bezpieczny Dom”. Uroczystego otwarcia 6 grudnia 2017 r. dokonał Rektor-Komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP wraz z zaproszonymi Gośćmi.

W Pracowni Studenci z Koła Naukowego „Potrafię Szybko Pomóc” prowadzą warsztaty  teoretyczne i praktyczne na temat bezpieczeństwa pożarowego, pierwszej pomocy, postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, ewakuacji, jak również zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego. Podczas zajęć przekazywane są informacje na temat bezpiecznych zachowań w domu, szkole i na podwórku. Zagadnienia realizowane w trakcie prowadzonych zajęć to między innymi:

  • dlaczego dym jest niebezpieczny,
  • jak rozprzestrzenia się dym podczas pożaru,
  • jak działają czujki dymu, jak nagrzewają się drzwi, za którymi wybuchł pożar,
  • jak ugasić pożar w warunkach domowych,
  • jak dbać o środowisko naturalne,
  • w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy,
  • w jaki sposób powiadomić służby,
  • jak zachować się w momencie pojawienia się różnego typu zagrożeń.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak przesłał list z okazji otwarcia Pracowni Edukacyjnej "Bezpieczny Dom", z którego treścią można zapoznać się klikając niniejszy pdf.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Bezpiecznego Domu link

FILM: