Pierwszy numer rocznika Zeszytów Studenckich „Pro Publico Bono”

4 grudnia br. do rąk Czytelników trafił pierwszy numer rocznika Zeszytów Studenckich „Pro Publico Bono”. To czasopismo Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP opracowane przez Studentów tego Wydziału oraz współpracujących z nimi studentów uznanych polskich, ukraińskich i rumuńskich ośrodków akademickich parających się kształceniem na kierunkach związanych z bezpieczeństwem.

Pieczę nad pismem sprawuje kolegium redakcyjne złożone głównie z nauczycieli akademickich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz rada naukowa, w skład której, obok polskich ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa, weszli również eksperci z dwunastu innych państw.

Pierwsze wydanie trafiło z rąk Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Pani mł. bryg. dr inż. Anny Prędeckiej oraz Kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pana mł. bryg. dr inż. Tomasza Zwęglińskiego do rąk autorów rekrutujących się z Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

Serdecznie zapraszamy do lektury Zeszytów Studenckich „Pro Publico Bono” i zachęcamy do publikacji na jego łamach w przyszłości.