Podpisanie pierwszej Umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do wyników Projektu realizowanego przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej na Reprezentanta Skarbu Państwa

W dniu 13 marca 2018 roku pomiędzy Skarbem Państwa RP reprezentowanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej a Szkołą Główną Służby Pożarniczej, została podpisana Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do wyników Projektu pt. „Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych”, Nr Projektu O ROB 0014 01/ID14/1. W zawartej Umowie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej przekazała Komendantowi Głównemu PSP całość autorskich praw majątkowych do ww. Projektu, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowanego w latach 2011-2015 przez Konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wytwórnia Umundurowania Strażackiego, Arlen S.A., TEXA s.c. oraz Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu Sp. z o.o.

Sygnatariuszami Umowy są Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski i Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP.