Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest jedyną w Polsce wyższą uczelnią pożarniczą o ugruntowanej pozycji wśród szkół wyższych, służy nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych. Podejmowanie prac naukowo-badawczych to jedna z głównych inicjatyw podejmowanych przez Uczelnię.

15 czerwca 2018 r. zawarto Porozumienie o współpracy pomiędzy SGSP a firmą Polon-Alfa Spółka akcyjna, która dzięki rozbudowanemu systemowi kursów i szkoleń stanowi ważny podmiot w zakresie kształcenia użytkowników aparatury dozymetrycznej. Strony wyraziły intencję współdziałania w zakresie rozwiązywania problemów w obszarze aparatury dozymetrycznej i radiometrycznej, promowania i wdrażania do procesu dydaktycznego nowoczesnych urządzeń i rozwiązań, przeprowadzania praktyk i staży nie tylko dla studentów, lecz także dla absolwentów i pracowników SGSP.

Sygnatariuszami Porozumienia są Rektor-Komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP oraz Prezes Zarządu Polon-Alfa Pan Dariusz Nagański.