Podsumowanie akcji „Zima w mieście”

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży czas wyjazdów i zabaw na świeżym powietrzu. Aby zimowy wypoczynek przebiegł bezpiecznie, należy pamiętać o podstawowych zasadach działania podczas niebezpiecznych zdarzeń, obowiązujących zarówno w trakcie wycieczek jak i przebywania w miejscu zamieszkania.

Podczas akcji „Zima w mieście” w Pracowni Edukacyjnej „Bezpieczny Dom” przeprowadzono zajęcia traktujące o bezpieczeństwie w ramach programu „Potrafię Szybko Pomóc”. Zadbano o umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz skutecznego wzywania ratunku w  momencie wystąpienia zagrożenia.

Podczas ferii zimowych w zajęciach uczestniczyło ponad 600 dzieci z warszawskich szkół  i  przedszkoli.

Następna edycja „Zimy w mieście” już za rok, tymczasem zapraszamy na zajęcia do „Bezpiecznego Domu”.

Więcej informacji oraz zapisy na:

https://www.sgsp.edu.pl/bezpieczny-dom