Podziękowanie za służbę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Uroczyste spotkanie z okazji pożegnania odchodzących na emeryturę Prorektora ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich bryg. dr hab. inż. Jerzego Gałaja, prof. SGSP oraz st. bryg. Teofila Pawlaka pełniącego służbę w zespole ds. gospodarki transportowej w JRG SGSP odbyło się 30 listopada 2017 r.
Składamy najserdeczniejsze życzenia wielu dalszych sukcesów, satysfakcji z dotychczasowych dokonań oraz pomyślności w życiu osobistym.