Pogrzeb śp. dr. Michała Bednarka

Uroczystości pogrzebowe śp. dr. Michała Bednarka, Kierownika Katedry Nauk Ścisłych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej odbyły się 23 października 2017 r. w Kościele św. Marii Magdaleny w Warszawie.
W uroczystości udział wzięły władze oraz liczni przedstawiciele społeczności akademickiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.