Pogrzeb śp. st. bryg. dr. inż. Ludwika Wargockiego

Uroczystości pogrzebowe st. bryg. dr. inż. Ludwika Wargockiego, Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w latach 1990-1992 odbyły się 20 października  2017 r. w Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Ignacego Loyoli w Warszawie.

W uroczystości udział wzięli Rektor-Komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP oraz Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki.