Zgrupowanie poligonowe „Poligon 2018”

W sobotę 26 maja 2018 r. zakończyło się dwutygodniowe zgrupowanie poligonowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod nazwą „Poligon 2018”, które zorganizowano dla strażaków w służbie kandydackiej z kompanii III. Od 13 do 26 maja zrealizowano: sprawdzenie gotowości działania sił i środków Kompanii Szkolnej „Warszawa”, zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Ćwiczenia poligonowe”, ćwiczenia zgrywające „Powódź Narew 2018”. Zgrupowanie odbyło się w oparciu o bazę socjalną i szkoleniową Szkoły Głównej Służby Pożarniczej znajdującą się na terenie Przeciwpożarowej Bazy Leśnej w Zamczysku Nowym oraz na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zajęcia „Ćwiczenia poligonowe” zrealizowano w 4 modułach przedmiotowych: działania gaśnicze, kierowanie działaniami ratowniczymi i praca sztabu, ratownictwo chemiczne i ekologiczne, ratownictwo techniczne. Podchorążowie uczestniczyli w zajęciach wykorzystując najnowsze stanowiska poligonowe, w tym mobilny trenażer do gaszenia pożarów wewnętrznych oraz stanowiska do ratownictwa technicznego.

Podsumowaniem pierwszego etapu były ćwiczenia zgrywające pod nazwą „Powódź Narew 2018”, zrealizowane 19 maja br. Uczestnikami ćwiczeń było łącznie 200 osób, w tym: podchorążowie SGSP, siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, strażacy OSP, ratownicy z Fundacji Wsparcia Ratownictwa RP, a także uczniowie szkół średnich z klas o profilu pożarniczym z Góry Kalwarii oraz Bolimowa.W trakcie zajęć zrealizowano zadania: poszukiwanie zaginionych na terenie rozlewiska, ewakuacja poszkodowanych drogą wodną, praca sztabu akcji, transport worków z piaskiem, naprawa wałów, pakowanie palet do transportu, pompowanie wody popowodziowej, budowa polowego punktu pomocy medycznej, zaopatrzenie medyczne rannych. Całodzienne, wymagające ćwiczenia zgrywające stały się dobrą okazją do weryfikacji zdobytych we wcześniejszych etapach kształcenia wiedzy i umiejętności, a także nauką współpracy z innymi podmiotami ratowniczymi.

Zdjęcia: Marcin Muskała PHOTOGRAPHY oraz pchor. Maciej Piątek