Porozumienie pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej a Czerkaskim Instytutem Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla

W dniu 5 czerwca 2018 r. pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej a Czerkaskim Instytutem Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla zawarto porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przez Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Sygnatariuszami porozumienia są Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP i Komendant Czerkaskiego Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla prof. dr Oleksandr Tyszczenko.