Podpisanie Porozumienia pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy

Pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, 21 listopada 2017 r. zawarto Porozumienie w sprawie granic obszaru chronionego jednostki ratowniczo-gaśniczej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz współpracy operacyjnej z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy. Zawiera ono m. in. określenie zadań ratowniczych na obszarze chronionym, które realizuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza SGSP. Sygnatariuszami porozumienia są Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP i Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy bryg. mgr inż. Leszek Smuniewski.