W dniu 11 kwietnia 2018 r. pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej a Skarbem Państwa RP – Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, zostało podpisane Porozumienie
w sprawie przeprowadzania testów w komorze dymowej oraz realizacji kursów i egzaminów potwierdzających z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Testy będą przeprowadzane dla strażaków PSP z terenu województwa mazowieckiego.

W ramach niniejszego Porozumienia Szkoła Główna Służby Pożarniczej udostępni nieodpłatnie na czas trwania testów komorę dymową zlokalizowaną w SGSP w Warszawie oraz zapewni zabezpieczenie medyczne i kadrę do przeprowadzenia testów.

Porozumienie zakłada, że Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej nieodpłatnie zorganizuje i przeprowadzi kursy z zakresu KPP dla strażaków w służbie stałej, strażaków w służbie przygotowawczej, strażaków w służbie kandydackiej i pracowników SGSP oraz egzaminy potwierdzające posiadanie tytułu ratownika.

Sygnatariuszami Porozumienia są Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP i Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP
st. bryg. mgr inż. Bogdan Łasica.