Pożegnanie odchodzącego na emeryturę prof. dr hab. inż. Mariana Abramowicza

Uroczyste spotkanie z okazji pożegnania odchodzącego z naszych szeregów na emeryturę prof. dr hab. inż. Mariana Abramowicza odbyło się 30 września 2017 r.
W uroczystości uczestniczyli Rektor-Komendant nadbryg. dr hab. inż Paweł Kępka prof. SGSP, Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego st. bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski oraz Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego mł. bryg. dr inż. Paweł Ogrodnik.