Nagroda za najlepszy referat podczas konferencji RE17: Fire Related Research and Developments

W dniu 9 listopada 2017 r. na konferencji RE17: Fire Related Research and Developments organizowanej przez Institution of Fire Engineers w Birmingham w West Midlands Fire Service Headquarters przedstawiciel SGSP - st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło otrzymał wraz z Dr Merle Missowelt z Instytutu Fraunhoffera nagrodę za najlepszy referat prezentowany w formie posterowej. Tytuł zwycięskiego referatu: The FIRE-IN project:capability development methosodologies for cross-border and multi-stakeholder innovation planning in fire & rescue. Referat ten dotyczył projektu Fire-IN realizowanego przez SGSP w programie Horyzont 2020 razem z konsorcjum znanych partnerów europejskich.